line

Posturi deschise

line

Sef LaboratorSeptember 02, 2019Candidatul ideal

 • Studii superioare de specialitate;
 • Minim 3 an experiență de lucru în laborator, experiența în gestionarea unei echipe reprezintă avantaj;
 • Cunoștințe solide de chimie;
 • Capacitate de analiză a situațiilor și luare a deciziilor, responsabilitate;
 • Simț practic deosebit, tenacitate și perseverență;
 • Capacitate de comunicare clară și concisă;
 • Capacitate de lucru în echipă, onestitate și sociabilitate;
 • Cunoștințe medii de utilizare a pachetului Microsoft Office.

Descrierea jobului

 • Supervizează efectuarea de către analiști a tuturor analizelor fizico-chimice dinlaborator,la timp și conform procedurilor analitice și specificaţiilor de calitate;
 • Gestionează stocul de reactivi şi materiale consumabile, pentru asigurarea buneidesfășurări a activităţii de control;
 • Prepară soluțiile necesare efectuării analizelor;
 • Informează şeful depre incidentele apărute – materii prime, semifabricate, produs finit, care pot influenţa calitatea produselor finite sau bunul mers al activităţii departamentului;
 • Se asigură de înregistrarea corectă în registre a rezultatelor analizelor;
 • Sesisează orice rezultate în afara specificațiilor și participă la investigarea acestora;
 • Efectuează instruiri pentru analiștii din laborator referitor la metodele de analiza, modul de lucru, modul de calcul, modul de utilizare al programelor de analize;
 • Se asigură de funcționarea corecta a aparaturii din laborator, luând măsuri pentru etalonare, verificare metrologică și efectuarea reparațiilor necesare;
 • Urmărește respectarea procedurilor specifice activității de recepție a materiilor prime, luând măsuri în conformitate cu procedurile proprii de lucru;
 • este responsabil cu respectarea prevederilor legislatiei privind precursorii de droguri
 • este responsabil cu respectarea prevederilor legislatiei privind substantele explozive


Operator la Prepararea Produselor ZaharoaseSeptember 02, 2019Candidatul ideal

 • Studii medii-liceu sau scoala profesionala;
 • Experienta in procesul de productie in industria alimentara;
 • Capacitate de comunicare;
 • Atentie distributiva.

Descrierea jobului

 • Asigura realizarea produselor, conform retetelor stabilite si a standardelor de linie, prin operarea pe echipamente de proces, cu responsabilitati in atingerea obiectivelor de calitate, siguranta si protectia mediului;
 • Respecta procedurile si standardele companiei;
 • Opereaza, pregateste, regleaza si utilizeaza efectiv echipamentele;
 • Urmareste respectarea parametrilor de proces;
 • Respecta standardele de calitate ale produselor.


Mecanic întreținere și reparații utilajeSeptember 02, 2019Candidatul ideal

 • Minim studii medii tehnice
 • Experienţă de minim 2 ani într-o poziţie similară, preferabil în domeniul industriei alimentare
 • Cunoştinte teoretice şi abilităţi practice de mentenanţă industrială
 • Disponibilitatea de lucru în ture, inclusiv de noapte
 • Atenţie la detalii, proactivitate
 • Abilitatea de a acţiona prompt în situaţii de urgentă
 • Abilităţi dezvoltate de comunicare, spirit de echipă

Descrierea jobului

 • Execută lucrări de întreţinere curentă şi înlătură toate dereglările şi defecţiunile apărute în timpul funcţionării
 • Montează/înlocuieşte piese şi subansamble, asamblează utilaje, efectuează reglaje, efectuează setări şi probe de funcţionare ale echipamentelor din productie, urmărind instrucţiunile de lucru şi manualele de întreţinere a utilajelor;
 • Ajustează mecanic şi gresează utilajele conform instrucţiunilor de lucru;
 • Controlează periodic exploatarea corectă a echipamentelor în scopul prevenirii eventualelor avarieri accidentale;
 • Participă activ la activităţile de planificare a întreţinerii curente sau a reviziilor utilajelor;
 • Execută reparaţii capitale;
 • Participă la instalarea şi punerea în funcţiune a utilajelor noi;
 • Respectă regulile de prevenire a riscurilor profesionale de sănătate şi securitate in muncă.