line

Posturi deschise

line

Sef LaboratorSeptember 02, 2019Candidatul ideal

 • Studii superioare de specialitate;
 • Minim 3 an experiență de lucru în laborator, experiența în gestionarea unei echipe reprezintă avantaj;
 • Cunoștințe solide de chimie;
 • Capacitate de analiză a situațiilor și luare a deciziilor, responsabilitate;
 • Simț practic deosebit, tenacitate și perseverență;
 • Capacitate de comunicare clară și concisă;
 • Capacitate de lucru în echipă, onestitate și sociabilitate;
 • Cunoștințe medii de utilizare a pachetului Microsoft Office.

Descrierea jobului

 • Supervizează efectuarea de către analiști a tuturor analizelor fizico-chimice dinlaborator,la timp și conform procedurilor analitice și specificaţiilor de calitate;
 • Gestionează stocul de reactivi şi materiale consumabile, pentru asigurarea buneidesfășurări a activităţii de control;
 • Prepară soluțiile necesare efectuării analizelor;
 • Informează şeful depre incidentele apărute – materii prime, semifabricate, produs finit, care pot influenţa calitatea produselor finite sau bunul mers al activităţii departamentului;
 • Se asigură de înregistrarea corectă în registre a rezultatelor analizelor;
 • Sesisează orice rezultate în afara specificațiilor și participă la investigarea acestora;
 • Efectuează instruiri pentru analiștii din laborator referitor la metodele de analiza, modul de lucru, modul de calcul, modul de utilizare al programelor de analize;
 • Se asigură de funcționarea corecta a aparaturii din laborator, luând măsuri pentru etalonare, verificare metrologică și efectuarea reparațiilor necesare;
 • Urmărește respectarea procedurilor specifice activității de recepție a materiilor prime, luând măsuri în conformitate cu procedurile proprii de lucru;
 • este responsabil cu respectarea prevederilor legislatiei privind precursorii de droguri
 • este responsabil cu respectarea prevederilor legislatiei privind substantele explozive