RO

DECLARATIE CU PRIVIRE LA PREZENTA PE INTERNET A PROPRIETARULUI ACESTUI WEBSITE

Acest site este deținut și operat de Kandia Dulce SA și vă este pus la dispoziție în scopuri informative. Prin accesarea sau utilizarea acestui site, sunteți de acord cu acești Termeni de utilizare și cu Politica de confidențialitate. Dacă nu sunteți de acord cu acești Termeni de utilizare și cu Politica noastră de confidențialitate, nu trebuie să utilizați acest site.Alți termeni și condiții pentru accesarea acestui website

  1. Prin accesarea acestui website, sunteți de acord să respectați termenii și condițiile de utilizare a site- ului, toate legile și reglementările aplicabile și sunteți de acord că sunteți responsabil de respectarea legislației locale Dacă nu sunteți de acord cu vreunul dintre acești termeni, vă este interzis să utilizați sau să accesați acest site. Materialele conținute în acest site web sunt protejate de legislația aplicabilă a drepturilor de autor și mărcilor.
  1. Drepturile de utilizare

Se acordă permisiunea de a descărca temporar o copie a materialelor (informații) pe site-ul Kandia Dulce S.A. numai pentru vizualizare temporară în scopuri personale, necomerciale. Prin prezenta se acordă o licență, și nu se realizează un transfer de titlu, iar în baza acestei licențe nu puteți: modifica sau copia materialele, utiliza materialele în orice scop comercial sau pentru orice afișaj public (comercial sau necomercial); înlătura orice drepturi de autor sau alte denumiri proprietare ale materialelor; sau transfera materialele către o altă persoană sau “copia în oglindă” materialele pe orice alt server. Această licență va fi revocată în mod automat în cazul încălcării oricăreia dintre aceste restricții, iar calitatea dvs. de membru poate fi anulată de Kandia Dulce S.A. în orice moment. La terminarea vizualizării acestor materiale sau la încetarea acestei licențe, aveți obligația de a distruge toate materialele descărcate deținute, fie ele în format electronic sau tipărit.

  1. Declinarea răspunderii

Materialele de pe site-ul Kandia Dulce S.A. sunt furnizate “ca atare”. Kandia Dulce S.A. nu oferă nicio garanție, explicită sau implicită, și prin aceasta își declină și anulează toate celelalte garanții, inclusiv, fără limitare, garanțiile implicite sau condițiile de vandabilitate, adecvarea pentru un anumit scop sau neîncălcarea drepturilor de proprietate intelectuală sau a altor încălcări ale drepturilor. Mai mult, Kandia Dulce S.A. nu garantează și nu face nicio declarație cu privire la exactitatea, rezultatele probabile sau eficiența utilizării materialelor de pe site-ul său de internet sau în legătură cu alte materiale sau pe orice site legat de acest site.

  1. Limitări

În nici un caz Kandia Dulce S.A. sau furnizorii săi nu vor fi răspunzători pentru daune (inclusiv, fără limitare, daune pentru pierderea de date sau de profit, sau din cauza întreruperii activității), care rezultă din utilizarea sau incapacitatea de a utiliza materialele pe site-ul Kandia Dulce S.A., chiar Kandia Dulce S.A. sau un reprezentant autorizat al Kandia Dulce S.A. au fost notificați verbal sau în scris cu privire la posibilitatea producerii unor astfel de daune. Deoarece anumite jurisdicții nu permit limitări ale garanțiilor implicite sau limitări ale răspunderii pentru daune secundare sau accidentale, este posibil ca aceste limitări să nu vi se aplice.

  1. Revizii și erate

Materialele care apar pe site-ul Kandia Dulce S.A. ar putea include erori tehnice, tipografice sau fotografice. Kandia Dulce S.A. nu garantează că vreunul dintre materialele de pe site-ul său este corect, complet sau actualizat Kandia Dulce S.A. poate efectua modificări ale materialelor conținute pe site-ul său în orice moment fără notificare. Kandia Dulce S.A. nu se obligă însă să actualizeze materialele.

  1. Legături

Kandia Dulce S.A. nu a revizuit toate site-urile asociate site-ului său de internet și nu este responsabilă pentru conținutul unor astfel de site-uri. Includerea oricărei legături nu implică aprobarea de către Kandia Dulce S.A. a site-ului. Utilizarea oricărui astfel de site asociat este pe riscul utilizatorului.

  1. Modificarea termenilor de utilizare a site-ului

Kandia Dulce S.A. poate revizui acești termeni de utilizare ai site-ului său în orice moment, fără notificare. Prin utilizarea acestui site, sunteți de acord să respectați versiunea actuală la momentul respectiv a Termenilor și condițiilor de utilizare.

Orice pretenții legate de site-ul Kandia Dulce.A. vor fi guvernate de legislația statului român, indiferent de prevederile sale privind conflictul de legi.